Alam Sekitar

Kami mencari karbon-rendah, sumber yang cekap, berdaya tahan dan mampan ekonomi di samping meningkatkan kualiti hidup.

Inisiatif kami termasuklah:

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Program pemuliharaan aktif

Kisah Utama | Alam Sekitar

Menyelamatkan sungai-sungai dan hutan kita bersama-sama

Hubungan rumit antara hutan dan sungai bermakna penebangan dan pembalakan mempunyai akibat yang serius untuk ekosistem sungai Central Forest Spine (CFS). Justeru itu, memperluaskan penutupan hutan di CFS akan dapat meningkatkan kualiti sungai kompleks hutan.

Meningkatkan Kualiti Penutupan Hutan

Hasanah menaja beberapa projek kerja penyelidikan untuk memahami ekosistem hutan landskap CFS

Pusat Pencerapan Bumi, Institut Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia telah dikomisen untuk mengenal pasti sejauh mana perubahan penutupan hutan dan kualiti hutan, sejak 29 tahun lepas di negeri-negeri CFS Perak dan Kedah. ,

Dengan menggunakan analisis imej multispektral yang canggih dari imejan satelit, pasukan dari UKM berjaya memetakan perubahan dalam penutupan hutan, menentukan tahap kemusnahan hutan dan membandingkan keputusan dengan data sedia ada terkumpul dalam tempoh 29 tahun.

Setelah kajian selesai pada tahun ini, pasukan penyelidik berharap hasil penemuan mereka akan memberi jawapan dalam mengenal pasti punca perubahan penutupan hutan di CFS dan oleh itu, pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dan mengesyorkan dasar yang relevan untuk melindungi hutan.

Dua organisasi lain juga bekerja untuk pelan perhubungan hutan CFS. Wild Asia dan rakan mereka, Pengurusan & Ekologi Gajah Malaysia (MEME), bekerjasama dalam projek satu tahun yang dibiayai oleh Hasanah untuk mengenal pasti hubungan ekologi keutamaan yang tinggi dalam CFS dan menilai status semasa mereka dari segi pola penggunaan tanah, dan tahap kemusnahan hutan serta juga mewujudkan platform, MyCFS, yang membolehkan organisasi masyarakat sivil (CSO) berkomunikasi, menganjurkan dan menyelaras kerja yang berkaitan dengan CFS.

Penutupan hutan Perak untuk tahun 1988, 2000, 2010, 2017

Menyedari bahawa kerajaan negeri memainkan peranan penting dalam melindungi CFS dan "ekosistem kritikal", terdapat satu keperluan untuk menilai semula landskap CFS dari perspektif pulangan kewangan dan / atau insentif lain yang boleh dihasilkan daripada ekosistem itu sendiri untuk proses pemuliharaan. Pulangan kewangan kawasan kritikal yang akan memainkan peranan penting dalam mengekalkan fungsi ekosistem seperti tadahan air berhutan boleh dijana untuk perlindungan kawasan tersebut.

Pandangan penukaran tanah, dari hutan ke ladang kelapa sawit, di CFS Utama Linkage 8 di Perak
"Pada akhirnya, apa yang kita mahukan adalah koridor ekologi yang berhubung dengan landskap CFS di Semenanjung Malaysia. Kami menyumbang kepada pelaksanaan Pelan Induk CFS melalui pengenal pastian tiga koridor utama dan membangunkan garis panduan bagi pengurusan koridor ini, "
Dr Ahimsa Campos Arceiz
Ketua, MEME

Menyelamatkan Sungai Kita

Sokongan Hasanah untuk CFS adalah fokus utama bagi teras alam sekitar. Pada tahun 2018, Hasanah berganding bahu dengan beberapa badan pertubuhan untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu alam sekitar dan air dan bagi mencegah kemerosotan yang kian meningkat akibat CFS melalui penyelidikan berasaskan sains, sokongan, penglibatan komuniti dan pelbagai inisiatif lain dari komuniti.

Terletak di sudut barat laut Semenanjung Malaysia ialah Hutan Ulu Muda seluas 160,000 hektar. Kepentingannya sebagai kawasan tadahan air tidak dapat diabaikan untuk Sungai Muda, yang mengalir melalui hutan, menyediakan bekalan air sehingga 96% ke Kedah dan 80% bekalan air ke Pulau Pinang.

Sampan adalah salah satu pengangkutan utama yang digunakan untuk mengembara melalui sungai Ulu Muda

Ulu Muda merupakan sebahagian daripada CFS, sebuah kumpulan hutan yang meliputi lapan buah negeri di sepanjang tebing Gunung Titiwangsa yang mempunyai kadar hutan yang tinggi. CFS secara keseluruhan, membekalkan kira-kira 90% bekalan air untuk Semenanjung Malaysia.

Malangnya, tidak banyak orang yang menyedari hubungan rapat antara sungai dan bekalan airnya, atau antara sungai-sungai dan hutan yang menyokong ekosistemnya.

"Tanpa Sungai Muda, bekalan air Pulau Pinang akan terhapus sepenuhnya. Para petani padi Kedah juga bergantung kepada sungai ini untuk tujuan pengairan. Seperti yang anda tahu, Kedah adalah salah satu mangkuk padi Malaysia,"
Profesor Chan Ngai Weng
Presiden Water Watch Penang
Imej penutupan hutan Kedah bagi tahun 1988, 2000, 2010, 2017

Kebimbangannya menggariskan impak yang berpotensi merosakkan di antara penebangan hutan dan pembalakan terhadap sumber air dan kepentingan hutan hujan tropika dalam membekalkan air tawar ke pekan dan bandar.

Seperti segmen CFS yang lain, masa depan Ulu Muda tidak dapat dipastikan kerana hutan yang berfungsi sebagai tadahan air ini belum diwartakan sebagai kawasan yang dilindungi sepenuhnya dan beberapa bahagian hutan telah diperuntukkan bagi operasi pembalakan.

Pada tahun 2018, Hasanah bekerjasama dengan beberapa organisasi rakan kongsi untuk meningkatkan kesedaran tentang penyambungan ekosistem hutan dan sungai dalam landskap CFS.

Sungai Dalam Bahaya

Salah satu rakan kongsi Hasanah ialah Water Watch Penang, sebuah kumpulan alam sekitar yang berusaha untuk memperkasakan masyarakat dan menyokong kepada pengurusan air lestari. Pada 2018, Water Watch Penang memulakan projek untuk membangunkan visi dan hala tuju yang diketuai oleh pihak berkepentingan ke arah perlindungan tadahan air Ulu Muda dan penggunaan sumber air lestari.

Chan dan pasukannya pada beberapa tahun lepas telah bertemu dengan komuniti tempatan dan wakil kerajaan dan cuba meyakinkan mereka untuk memandang serius isu berkenaan Ulu Muda.

Ia adalah perkara yang sukar kerana kesedaran tentang kepentingan hutan adalah, seperti yang dijangkakan, agak rendah.

Selepas dua forum pihak berkepentingan dengan lebih 400 responden yang diadakan di Pulau Pinang dan satu lagi di Kedah, Chan berharap bahawa masa depan Ulu Muda akan menjadi lebih cerah.

Dengan TESSA, pelan tindakan pihak berkepentingan Water Watch Penang telah dapat dilaksanakan; sebuah toolkit komprehensif yang direka untuk menyediakan pendekatan yang mudah untuk menjalankan kaedah yang murah serta mudah untuk menilai dan menganalisis perkhidmatan ekosistem pada skala tapak.

“Walaupun di Kedah, tidak ramai yang tahu mengenai Ulu Muda. Tambahan pula, mereka tidak menyedari bahawa sungai itu mengalir keluar dari hutan,”
“Apabila pelan hala tuju selesai, kami akan cuba meyakinkan kerajaan negeri untuk menelitinya. Kami akan memberitahu mereka bahawa ini adalah apa yang rakyat inginkan - apa yang dikehendaki pihak berkepentingan.”
Professor Chan Ngai Weng
Demonstrasi Persampelan Kualiti Air di salah satu lembah tasik sepanjang Sungai Kinabatangan
“TESSA membimbing pengurus pemuliharaan dan pengamal untuk mengukur perkhidmatan ekosistem di laman sesawang mereka. Toolkit ini membolehkan penilaian kualitatif dan juga kuantitatif, termasuk nilai pulangan wang yang berpotensi dijana pada beberapa perkhidmatan seperti karbon dan pelancongan berasaskan alam. Anda boleh menggunakan data dan hasil ini untuk memaklumkan pihak berkepentingan anda atau pembuat keputusan. Adakah nilai perkhidmatan ekosistem di tapak anda meningkat jika kawasan itu ditukarkan untuk pembangunan atau jika habitat lebih banyak dipulihkan? Dengan menggunakan TESSA, anda boleh mengenal pasti dan memahami nilai sebenar tapak perkhidmatan ekosistem yang ditawarkan, dan ini boleh menjadi penilaian awal yang berguna dalam menyokong skim Bayaran untuk Perkhidmatan Ekosistem (PES),”
Melissa Payne
Pegawai Penyelaras Impak Sains SEARRP

Pada 2018, South East Asia Rainforest Research Partnership (SEARRP) menawarkan peluang kepada pengamal pemuliharaan tempatan untuk menyertai program latihan yang memperkenalkan Toolkit untuk Penilaian Tapak Perkhidmatan Ekosistem (TESSA) dan membangunkan kemahiran dan pengetahuan yang berguna untuk menilai perkhidmatan ekosistem. Water Watch Penang melihat ini sebagai peluang untuk mengukuhkan pendirian mereka terhadap isu berkaitan air yang merisaukan CFS. Water Watch Penang perlu meyakinkan pihak berkuasa awam dan tempatan tentang perlunya memelihara kawasan tadahan air Ulu Muda dan toolkit TESSA akan berguna dalam menganalisis data yang dikumpulkan di hutan dan sistem sungai. SEARRP sedang mencari tapak perintis untuk TESSA dan mendapati Ulu Muda adalah kawasan yang sesuai. 

Ditubuhkan oleh Persatuan Diraja United Kingdom pada tahun 1985, SEARRP membantu dalam penyelidikan saintifik di seluruh dunia untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi negara-negara tropika seperti perubahan iklim dan penebangan hutan.

Selatan Ulu Muda di Perak, Sungai Kinta juga dalam bahaya dan Global Environment Centre (GEC) telah memulakan projek untuk melindungi dan memulihkan sungai dan mempromosikan kepentingannya untuk mengekalkan kehidupan masyarakat di sekelilingnya.

Seperti Sungai Muda, Sungai Kinta, berasal dari hutan-hutan CFS dan berfungsi sebagai sumber air penting kepada penduduk Ipoh dan kawasan pinggir bandar sekitarnya.

Dr Kalithasan Kailasam adalah pengurus program Penjagaan Sungai GEC. Sebagai ketua projek, beliau menyedari kepentingan sungai itu kepada hutan dan penduduk bandar.

Keadaan hulu Sg. Kinta yang bersih
“Matlamat keseluruhan projek ini menekankan pemuliharaan dan fungsi hutan dan habitat sungai di Lembangan Atas Sungai Kinta (UKB). Penunjuk kesan projek ini adalah untuk memastikan kuantiti dan kualiti bekalan air Ipoh melalui perlindungan dan pengurusan tadahan yang lebih baik,”
Dr Kalithasan Kailasam
Pengurus program Penjagaan Sungai GEC

Projek 36 bulan, yang bermula pada Mei 2018 dan dijadualkan berakhir pada April 2021, akan mengumpulkan agensi kerajaan, masyarakat tempatan dan sektor swasta untuk membangunkan pendekatan bersepadu daripada peringkat bawah untuk mengurus dan memelihara hutan dan sungai di Lembangan Atas Sungai Kinta.

Usaha besar seperti ini, sudah pasti penuh dengan cabarannya yang tersendiri.

“Terdapat dua komitmen; terhadap alam sekitar dan pihak berkepentingan. Penilaian kami ke atas tapak ini menunjukkan tanah runtuh, hakisan cerun, pertanian tanah tinggi dan pembersihan tanah, terutamanya di lebuh raya Simpang Pulai-Cameron Highland, mempunyai kesan yang besar ke atas sungai,”

“Kedua, tahap komitmen daripada agensi yang berkaitan juga menjadi kebimbangan utama kerana beberapa isu memerlukan tindakan segera di peringkat persekutuan, negeri dan tempatan. Setelah diberi kuasa, masyarakat setempat dapat berfungsi sebagai mata dan telinga UKB. Itulah sebabnya tindakan segera diperlukan,,”
Dr Kalithasan Kailasam
Pengurus program Penjagaan Sungai GEC
Sebahagian daripada Sungai Kinta yang terjejas akibat hakisan tanah
Dr Kailasam (tengah) bersama wakil dari setiap penempatan Orang Asli yang menunjukkan hasil ujian kimia untuk kualiti air

Setakat ini, GEC telah menubuhkan kumpulan kerja dan melibatkan beberapa pihak berkepentingan seperti masyarakat Orang Asli. Tetapi bagi Dr Kailasam dan pasukannya, masih banyak kerja yang perlu dilakukan.

"GEC akan terus mengawasi projek ini dengan agensi-agensi seperti Lembaga Air Perak, Jabatan Perhutanan Perak dan sudah tentu masyarakat setempat. Kami akan meneruskan proses pendidikan dan pemerkasaan untuk komuniti terutamanya mengenai model ekonomi dan penglibatan dalam pelaksanaan strategi. Kepada kami, komuniti setempat adalah komponen penting dalam menguruskan sumber air. "

Di pantai timur Semenanjung Malaysia, ERE Consulting Group bekerja dalam projek yang sama di Sungai Bilut, anak Sungai Pahang di mana kepala airnya berasal dari bahagian timur Gunung Titiwangsa.

Sungai Bilut umumnya tinggi dengan sedimen yang digantung seperti yang diperhatikan selepas pengambilan air di Lurah Bilut

Ruang rekreasi ‘Pavilion’ di sepanjang Sungai Kertau, anak sungai utama Sungai Bilut di Lurah Bilut

Sungai Bilut yang tercemar menjadi kebimbangan utama kerana kepentingannya sebagai sumber bekalan air dan rekreasi tempatan.

Projek 12-bulan ERE bermula pada Mei 2018 dan dijangka siap dengan penyerahan Pelan Tindakan Strategik untuk Lurah Bilut untuk merevitalisasi kualiti airnya.

“ERE kini menilai kualiti air sungai di sepanjang Sungai Bilut dan mengenal pasti punca pencemaran. Kami juga bekerjasama dengan pihak berkepentingan yang relevan untuk membangunkan tindakan berasaskan komuniti yang akan meningkatkan kualiti air dalam jangka panjang, “kata perunding alam sekitar senior ERE, Randolph Jeremiah.

Memandangkan Lurah Bilut adalah salah satu daripada bandar estet tertua di negara ini, FELDA adalah pemegang kepentingan utama kerajaan bersama-sama rakan-rakan penting dan relevan lain termasuk Unit Perancang Ekonomi Negeri (Pahang), Pengurusan Air Pahang Berhad (PAIP), Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pengairan & Saliran dan Majlis Bandaraya Raub dan Bentong untuk pembangunan pelan tindakan strategik ini.

"Pada peringkat ini, penilaian ciri-ciri tadahan, penggunaan air sungai yang bermanfaat, persampelan asas kualiti air sungai, inventori sumber pencemaran, dan perhubungan dengan komuniti dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan telah selesai,"
Randolph Jeremiah
Senior Perunding Alam Sekitar ERE

Pelan tindakan sedang dirumuskan dengan penyertaan pihak berkepentingan tempatan dan setelah selesai, semua orang akan berperanan dalam menguruskan sungai, terutamanya masyarakat Lurah Bilut.

Merangkumi Semua Pihak

Walaupun kerja jangkauan yang dijalankan oleh Hasanah dan rakan-rakannya baru saja dimulakan, ia telah memberikan harapan bahwa CFS akan dipelihara dan dikelola secara lestari untuk generasi masa depan. Hutan purba ini, yang menjadi sumber kebanyakan sungai Semenanjung Malaysia, perlu dipelihara untuk kepentingan negara.

Dengan kesedaran yang cukup, rakyat Malaysia akan menyedari bahawa hutan seperti Ulu Muda bukan sekadar tompok-tompok pokok yang terdapat pada latar belakang kehidupan seharian, tetapi sumber-sumber air penting yang mereka perlukan untuk terus hidup. Hutan dan sungai kita memerlukan perlindungan dan semua orang mempunyai peranan penting untuk dimainkan.

RAKAN-RAKAN

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.