Sebagai kolaborator dan pemangkin perubahan, Hasanah memberi tumpuan kepada isu masyarakat dan sosial negara, membawa bersama-sama pembuat dasar, pertubuhan masyarakat madani, syarikat korporat, dan komuniti tempatan untuk memberi kesan kolektif kepada rakyat dan alam sekitar.

Kami berusaha untuk mewujudkan perubahan sosial dan alam sekitar yang kekal dan positif untuk Malaysia melalui kerja-kerja kami di dalam bidang tumpuan berikut: Pendidikan; Pembangunan Komuniti; Persekitaran; Kesenian & Tempat Awam dan Pengetahuan.

REFLEKSI PENGARAH URUSAN

YAYASAN HASANAH

Tontoni video kami, di mana Shahira Ahmed Bazari berkongsi refleksi untuk tahun 2018 dan cerita benefisiari yang Hasanah telah sentuh setakat ini.

IMPAK KAMI PADA 2018

BENEFISIARI

Hotspots Background

From 2015- 2018 we have reached 250,830 beneficiaries under Education projects.

From 2015- 2018 we have reached 8,091 beneficiaries under Community Development projects.

From 2015- 2018 we have reached 62,059 beneficiaries under Environment projects.

From 2015- 2018 we have reached 39,046 beneficiaries under Arts & Public Spaces projects.

Pengetahuan, Advokasi & Polisi

Hotspots Background

RM 4,022,696

RM 2,311,420

Kawasan Pemuliharaan

Hotspots Background

917ha

Klik untuk butiran gambar

10,943ha

Klik untuk butiran gambar

254,000ha

Klik untuk butiran gambar

160,000ha

Klik untuk butiran gambar

200,000 ha

Klik untuk butiran gambar

3,190ha

Klik untuk butiran gambar

Pemacu Strategik Untuk Impak

Dalam mencapai impak sosial jangka panjang, tiga pemacu strategi utama telah dikenalpasti yang dapat diukur dan dapat meningkatkan kualiti hidup individu, komuniti dan masyarakat secara keseluruhannya. Hasanah telah mengklasifikasikan terma tiga kesan tuju strategic ini sebagai Peningkatan, Inovatif dan Pengaruh.

PENINGKATAN

Meningkatkan dan memperkukuh jangkauan, penglibatan dan program di semua kawasan tumpuan.

INOVATIF

Mewujudkan pendekatan baru, inovatif dan lebih baik serta penyelesaian mampan untuk isu sosial dan alam sekitar.

PENGARUH

Menyokong dan membentuk dasar untuk mencapai perubahan struktur dan pembaharuan sistem dalam bidang tumpuan kami.

Dipetakan kepada Bidang Fokus Hasanah

Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs), adalah panggilan sejagat untuk bertindak menamatkan kemiskinan, melindungi planet ini dan memastikan semua orang menikmati keamanan dan kemakmuran.

Sebagai sebuah yayasan berasaskan impak, gerak kerja Hasanah adalah selaras dengan 15 daripada 17 SDG sejajar dengan wawasan kami untuk mempromosikan kelestarian global Malaysia menerusi penyelesaian yang memperkasakan masyarakat, menggalakkan keterangkuman sosial dan memperbaiki alam sekitar.

GAMBARAN KESELURUHAN PROJEK DAN RAKAN YAYASAN HASANAH

2018

PROJEK

0

RAKAN

0

2015 - 2020

PROJEK

0

RAKAN

0

RAKAN

0

PROJEK

0

TEROKAI YAYASAN HASANAH 2018

PENDIDIKAN

PEMBANGUNAN KOMUNITI

ALAM SEKITAR

SENI & RUANG AWAM

PENGETAHUAN

Langgani Surat Berita kami

Close Menu

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.