Sorotan Kewangan

THR2018

PEMBIAYAAN TAHUNAN HASANAH MEMPEROLEH KEPUTUSAN DANA PULANGAN BULANAN SEBANYAK RM3 BILION.

Pengurusan pembiayaan tahunan ini adalah untuk memastikan sokongan optimal diberikan kepada rakan kongsi, MENGIKUT PERBELANJAAN OPERASI HASANAH

Jumlah Perbelanjaan

RM 0 M

Nisbah Kecekapan Program

0 %

Pendidikan

PEmbangunan Komuniti

Alam Sekitar

Warisan Seni dan Budaya

Pengetahuan

Bangunan Awam & Bangunan Kapasiti

Program dan perbelanjaan operasi Hasanah 2018 *

PERBELANJAANRM'000
Pendidikan
• Transformasi Sekolah Awam
• Pembangunan Bakat Kebangsaan
• Inisiatif Pendidikan yang dipimpin oleh CSO

12,536
60,000
2,798
Pembangunan Komuniti
• Inisiatif Pemeliharaan Komuniti
• Perkhidmatan sosial untuk masyarakat berisiko
• Membina keupayaan untuk OMS mengenai isu-isu perlindungan kanak-kanak

2,322
1,635
30
Bantuan Kemanusiaan & Bantuan Bencana
• Sokongan kecemasan antarabangsa dan tempatan

1,396
Alam Sekitar
• Pemuliharaan hutan hujan, air tawar dan ekosistem laut
• Agenda pertumbuhan hijau melalui pendidikan alam sekitar

2,768
416
Kesenian, Warisan & Kebudayaan (AHC)
• Memupuk penghargaan AHC melalui pendidikan awal
• Pengawalan dan pemuliharaan aset AHC
• Membina kapasiti pengamal AHC yang baru muncul
• Advokasi dan pengaruh AHC ke dalam dasar kebangsaan

485
1,310
310
100
Pengetahuan
• Penyelidikan berasaskan bukti untuk menyokong dasar kebangsaan
• Kajian dasar dan penyelidikan untuk bidang tumpuan Hasanah

13,782
590
Ruang Awam
• Memberi ruang komuniti yang selamat, inklusif dan boleh diakses

17,880
Pembangunan Kapasiti
• Inisiatif pembangunan untuk Rakan Kongsi

280
Perbelanjaan Operasi dan Modal9,009
JUMLAH127,597
NISBAH KECEKAPAN PROGRAM92.90%

* Diekstrak daripada Penyata Kewangan yang Telah Diaudit oleh Hasanah bagi penghujung tahun 31 Disember 2018

Close Menu

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.